ترجمه Lacrimation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد اشك‌. می باشد

Lacrimation به چه معناست و Lacrimation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lacrimation

ايجاد اشك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد اشك‌., ترجمه ايجاد اشك‌., کلمات شبیه ايجاد اشك‌.
دانلود فایل ها