ترجمه Lacrosse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چوگان‌ سرپهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاكروس‌ كه‌ نوعي‌ توپ‌ بازي‌ است‌.

Lacrosse به چه معناست و Lacrosse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lacrosse

چوگان‌ سرپهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چوگان‌ سرپهن‌, ترجمه چوگان‌ سرپهن‌, کلمات شبیه چوگان‌ سرپهن‌ , لاكروس‌ كه‌ نوعي‌ توپ‌ بازي‌ است‌. به لاتین




دانلود فایل ها