ترجمه Lacteal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شير بر , در فارسی : كيلوس‌ بر.

Lacteal به چه معناست و Lacteal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lacteal

شيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شيري‌, ترجمه شيري‌, کلمات شبیه شيري‌ , شير بر به لاتین , كيلوس‌ بر. به لاتین
دانلود فایل ها