ترجمه Lactiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شير دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شير اور , در فارسی : شير زا.

Lactiferous به چه معناست و Lactiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lactiferous

شير دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شير دهنده‌, ترجمه شير دهنده‌, کلمات شبیه شير دهنده‌ , شير اور به لاتین , شير زا. به لاتین
دانلود فایل ها