ترجمه Lacunal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ranucal می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : etanucal , در فارسی : yranucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ يا

Lacunal به چه معناست و Lacunal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lacunal

(ranucal به خارجی , ریشه انگلیسی (ranucal, ترجمه (ranucal, کلمات شبیه (ranucal , etanucal به لاتین , yranucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها