ترجمه Lady’s Eardrop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز. می باشد

Lady’s Eardrop به چه معناست و Lady’s Eardrop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lady’s Eardrop

(گ‌.ش‌.) گل‌ اويز. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ اويز.
دانلود فایل ها