ترجمه Lain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عوضي‌. می باشد

Lain به چه معناست و Lain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lain

عوضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عوضي‌., ترجمه عوضي‌., کلمات شبیه عوضي‌.
دانلود فایل ها