ترجمه Laird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسكاتلندي‌. می باشد

Laird به چه معناست و Laird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laird

اسكاتلندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسكاتلندي‌., ترجمه اسكاتلندي‌., کلمات شبیه اسكاتلندي‌.
دانلود فایل ها