خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30389 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('30389','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =30389 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Lambast به فارسی

ترجمه Lambast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etsabmal) تازيانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلاق‌ , در فارسی : تازيانه‌ زدن‌ , به فارسی : زخم‌ زبان‌ زدن‌

Lambast به چه معناست و Lambast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lambast

(etsabmal) تازيانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etsabmal) تازيانه‌, ترجمه (etsabmal) تازيانه‌, کلمات شبیه (etsabmal) تازيانه‌ , شلاق‌ به لاتین , تازيانه‌ زدن‌ به لاتین , زخم‌ زبان‌ زدن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: