ترجمه Lambast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etsabmal) تازيانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلاق‌ , در فارسی : تازيانه‌ زدن‌ , به فارسی : زخم‌ زبان‌ زدن‌

Lambast به چه معناست و Lambast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lambast

(etsabmal) تازيانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (etsabmal) تازيانه‌, ترجمه (etsabmal) تازيانه‌, کلمات شبیه (etsabmal) تازيانه‌ , شلاق‌ به لاتین , تازيانه‌ زدن‌ به لاتین , زخم‌ زبان‌ زدن‌ خارجی
دانلود فایل ها