ترجمه Lambda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يازدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌. می باشد

Lambda به چه معناست و Lambda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lambda

يازدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يازدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌., ترجمه يازدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌., کلمات شبیه يازدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ يوناني‌.
دانلود فایل ها