ترجمه Lambent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملايم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرم‌ , در فارسی : داراي‌ روشنايي‌ ملايم‌.

Lambent به چه معناست و Lambent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lambent

ملايم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملايم‌, ترجمه ملايم‌, کلمات شبیه ملايم‌ , نرم‌ به لاتین , داراي‌ روشنايي‌ ملايم‌. به لاتین
دانلود فایل ها