ترجمه Lament در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زاري‌ كردن‌. می باشد

Lament به چه معناست و Lament یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lament

زاري‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زاري‌ كردن‌., ترجمه زاري‌ كردن‌., کلمات شبیه زاري‌ كردن‌.
دانلود فایل ها