ترجمه Lamin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (animal) ورقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لايه‌ نازك‌ , در فارسی : پهنك‌ برگ‌ , به فارسی : شاخه‌ پرده‌اي‌.

Lamin به چه معناست و Lamin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lamin

(animal) ورقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (animal) ورقه‌, ترجمه (animal) ورقه‌, کلمات شبیه (animal) ورقه‌ , لايه‌ نازك‌ به لاتین , پهنك‌ برگ‌ به لاتین , شاخه‌ پرده‌اي‌. خارجی
دانلود فایل ها