ترجمه Laminar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanimal) داراي‌ ورقه‌ هاي‌ نازك‌. می باشد

Laminar به چه معناست و Laminar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laminar

(lanimal) داراي‌ ورقه‌ هاي‌ نازك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lanimal) داراي‌ ورقه‌ هاي‌ نازك‌., ترجمه (lanimal) داراي‌ ورقه‌ هاي‌ نازك‌., کلمات شبیه (lanimal) داراي‌ ورقه‌ هاي‌ نازك‌.
دانلود فایل ها