ترجمه Laminate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متورق‌.

Laminate به چه معناست و Laminate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laminate

دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌, ترجمه دادن‌, کلمات شبیه دادن‌ , متورق‌. به لاتین
دانلود فایل ها