ترجمه Lamister در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (retsmal) فراري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراري‌ از قانون‌.

Lamister به چه معناست و Lamister یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lamister

(retsmal) فراري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (retsmal) فراري‌, ترجمه (retsmal) فراري‌, کلمات شبیه (retsmal) فراري‌ , فراري‌ از قانون‌. به لاتین
دانلود فایل ها