ترجمه Lamponery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هجونامه‌ سازي‌. می باشد

Lamponery به چه معناست و Lamponery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lamponery

هجونامه‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هجونامه‌ سازي‌., ترجمه هجونامه‌ سازي‌., کلمات شبیه هجونامه‌ سازي‌.
دانلود فایل ها