ترجمه Lance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضربت‌ نيزه‌ , در فارسی : نيشتر زدن‌ , به فارسی : نيزه‌ زدن‌.

Lance به چه معناست و Lance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lance

نيزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيزه‌, ترجمه نيزه‌, کلمات شبیه نيزه‌ , ضربت‌ نيزه‌ به لاتین , نيشتر زدن‌ به لاتین , نيزه‌ زدن‌. خارجی
دانلود فایل ها