ترجمه Lance Corporal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ رديف‌ سرجوخه‌. می باشد

Lance Corporal به چه معناست و Lance Corporal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lance Corporal

هم‌ رديف‌ سرجوخه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ رديف‌ سرجوخه‌., ترجمه هم‌ رديف‌ سرجوخه‌., کلمات شبیه هم‌ رديف‌ سرجوخه‌.
دانلود فایل ها