ترجمه Lancelet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيشتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (ج‌.ش‌.) نيزه‌ ماهي‌.

Lancelet به چه معناست و Lancelet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lancelet

نيشتر به خارجی , ریشه انگلیسی نيشتر, ترجمه نيشتر, کلمات شبیه نيشتر , (ج‌.ش‌.) نيزه‌ ماهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها