ترجمه Land Office Business در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كار وسيع‌ وبسيط‌ وسريع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارپر سود يا پر موفقيت‌.

Land Office Business به چه معناست و Land Office Business یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Land Office Business

كار وسيع‌ وبسيط‌ وسريع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كار وسيع‌ وبسيط‌ وسريع‌, ترجمه كار وسيع‌ وبسيط‌ وسريع‌, کلمات شبیه كار وسيع‌ وبسيط‌ وسريع‌ , كارپر سود يا پر موفقيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها