ترجمه Landaulet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كالسكه‌ كروكي‌ كوچك‌. می باشد

Landaulet به چه معناست و Landaulet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landaulet

كالسكه‌ كروكي‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كالسكه‌ كروكي‌ كوچك‌., ترجمه كالسكه‌ كروكي‌ كوچك‌., کلمات شبیه كالسكه‌ كروكي‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها