ترجمه Landfall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منتظ‌ره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريزش‌ زمين‌.

Landfall به چه معناست و Landfall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landfall

منتظ‌ره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی منتظ‌ره‌), ترجمه منتظ‌ره‌), کلمات شبیه منتظ‌ره‌) , ريزش‌ زمين‌. به لاتین
دانلود فایل ها