ترجمه Landfall در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورود بخشكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديدار خشكي‌ , در فارسی : املاك‌ واراضي‌ موروثي‌ (غير

Landfall به چه معناست و Landfall یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landfall

ورود بخشكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ورود بخشكي‌, ترجمه ورود بخشكي‌, کلمات شبیه ورود بخشكي‌ , ديدار خشكي‌ به لاتین , املاك‌ واراضي‌ موروثي‌ (غير به لاتین
دانلود فایل ها