ترجمه Landholder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ ملك‌ , در فارسی : اجاره‌ دار , به فارسی : زمين‌ دار.

Landholder به چه معناست و Landholder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landholder

ملاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملاك‌, ترجمه ملاك‌, کلمات شبیه ملاك‌ , صاحب‌ ملك‌ به لاتین , اجاره‌ دار به لاتین , زمين‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها