ترجمه Landscape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (باغداري‌) خاكبرداري‌ وخيابان‌ بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دورنما

Landscape به چه معناست و Landscape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landscape

(باغداري‌) خاكبرداري‌ وخيابان‌ بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (باغداري‌) خاكبرداري‌ وخيابان‌ بندي‌ كردن‌, ترجمه (باغداري‌) خاكبرداري‌ وخيابان‌ بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه (باغداري‌) خاكبرداري‌ وخيابان‌ بندي‌ كردن‌ , دورنما به لاتین
دانلود فایل ها