ترجمه Landsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ زندگي‌ وشغلش‌ در خشكي‌ است‌. می باشد

Landsman به چه معناست و Landsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Landsman

كسيكه‌ زندگي‌ وشغلش‌ در خشكي‌ است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ زندگي‌ وشغلش‌ در خشكي‌ است‌., ترجمه كسيكه‌ زندگي‌ وشغلش‌ در خشكي‌ است‌., کلمات شبیه كسيكه‌ زندگي‌ وشغلش‌ در خشكي‌ است‌.
دانلود فایل ها