ترجمه Langlauf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌. می باشد

Langlauf به چه معناست و Langlauf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Langlauf

مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌., ترجمه مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌., کلمات شبیه مسابقه‌ اسكي‌ ميداني‌.
دانلود فایل ها