ترجمه Lanky در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لندوك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دراز وباريك‌.

Lanky به چه معناست و Lanky یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lanky

لندوك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لندوك‌, ترجمه لندوك‌, کلمات شبیه لندوك‌ , دراز وباريك‌. به لاتین
دانلود فایل ها