ترجمه Lapland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سكونت‌ اقوام‌ لاپ‌ ميباشد. می باشد

Lapland به چه معناست و Lapland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lapland

سكونت‌ اقوام‌ لاپ‌ ميباشد. به خارجی , ریشه انگلیسی سكونت‌ اقوام‌ لاپ‌ ميباشد., ترجمه سكونت‌ اقوام‌ لاپ‌ ميباشد., کلمات شبیه سكونت‌ اقوام‌ لاپ‌ ميباشد.
دانلود فایل ها