ترجمه Lapse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گذشت‌ زمان‌ , در فارسی : زوال‌ , به فارسی : سپري‌ شدن‌ , سایر ترجمه ها : انقضاء استفاده‌

Lapse به چه معناست و Lapse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lapse

مرور به خارجی , ریشه انگلیسی مرور, ترجمه مرور, کلمات شبیه مرور , گذشت‌ زمان‌ به لاتین , زوال‌ به لاتین , سپري‌ شدن‌ خارجی , انقضاء در زبان , استفاده‌انگلیسی
دانلود فایل ها