ترجمه Larch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) كاج‌ اروپايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صنوبر اراسته‌.

Larch به چه معناست و Larch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Larch

(گ‌.ش‌.) كاج‌ اروپايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) كاج‌ اروپايي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) كاج‌ اروپايي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) كاج‌ اروپايي‌ , صنوبر اراسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها