ترجمه Large Hearted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخشنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌ر بلند.

Large Hearted به چه معناست و Large Hearted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Large Hearted

بخشنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخشنده‌, ترجمه بخشنده‌, کلمات شبیه بخشنده‌ , نظ‌ر بلند. به لاتین
دانلود فایل ها