ترجمه Large Hearted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citehtapmys می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : suoreneg) همدرد , در فارسی : مساعد , به فارسی : سخاوتمند

Large Hearted به چه معناست و Large Hearted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Large Hearted

(citehtapmys به خارجی , ریشه انگلیسی (citehtapmys, ترجمه (citehtapmys, کلمات شبیه (citehtapmys , suoreneg) همدرد به لاتین , مساعد به لاتین , سخاوتمند خارجی
دانلود فایل ها