ترجمه Large Intestine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روده‌بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معاء غلاظ‌ , در فارسی : قولون‌ , به فارسی : روده‌ فراخ‌.

Large Intestine به چه معناست و Large Intestine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Large Intestine

روده‌بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی روده‌بزرگ‌, ترجمه روده‌بزرگ‌, کلمات شبیه روده‌بزرگ‌ , معاء غلاظ‌ به لاتین , قولون‌ به لاتین , روده‌ فراخ‌. خارجی
دانلود فایل ها