ترجمه Larrup در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) كتك‌ جانانه‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شكست‌ فاحش‌ دادن‌ , در فارسی : سنگين‌ حركت‌

Larrup به چه معناست و Larrup یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Larrup

(د.گ‌.) كتك‌ جانانه‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) كتك‌ جانانه‌ زدن‌, ترجمه (د.گ‌.) كتك‌ جانانه‌ زدن‌, کلمات شبیه (د.گ‌.) كتك‌ جانانه‌ زدن‌ , شكست‌ فاحش‌ دادن‌ به لاتین , سنگين‌ حركت‌ به لاتین
دانلود فایل ها