ترجمه Larum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعلام‌ خط‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زنگ‌ خط‌ر.

Larum به چه معناست و Larum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Larum

اعلام‌ خط‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی اعلام‌ خط‌ر, ترجمه اعلام‌ خط‌ر, کلمات شبیه اعلام‌ خط‌ر , زنگ‌ خط‌ر. به لاتین
دانلود فایل ها