ترجمه Last در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوام‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوام‌ كردن‌ , در فارسی : ط‌ول‌ كشيدن‌ , به فارسی : به‌ درازا كشيدن‌

Last به چه معناست و Last یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Last

دوام‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوام‌ داشتن‌, ترجمه دوام‌ داشتن‌, کلمات شبیه دوام‌ داشتن‌ , دوام‌ كردن‌ به لاتین , ط‌ول‌ كشيدن‌ به لاتین , به‌ درازا كشيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها