ترجمه Latching در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضامني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چفتي‌ كردن‌.

Latching به چه معناست و Latching یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latching

ضامني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضامني‌ كردن‌, ترجمه ضامني‌ كردن‌, کلمات شبیه ضامني‌ كردن‌ , چفتي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها