ترجمه Lately در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخيرا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتازگي‌.

Lately به چه معناست و Lately یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lately

اخيرا به خارجی , ریشه انگلیسی اخيرا, ترجمه اخيرا, کلمات شبیه اخيرا , بتازگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها