ترجمه Latent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناپيدا , در فارسی : پوشيده‌ , به فارسی : درحال‌ كمون‌ , سایر ترجمه ها : مكنون‌.

Latent به چه معناست و Latent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latent

پنهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پنهان‌, ترجمه پنهان‌, کلمات شبیه پنهان‌ , ناپيدا به لاتین , پوشيده‌ به لاتین , درحال‌ كمون‌ خارجی , مكنون‌. در زبان
دانلود فایل ها