ترجمه Laterad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پهلويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانبي‌ , در فارسی : افقي‌ , به فارسی : واقع‌ درخط‌ افقي‌ , سایر ترجمه ها : جنبي‌.

Laterad به چه معناست و Laterad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laterad

پهلويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پهلويي‌, ترجمه پهلويي‌, کلمات شبیه پهلويي‌ , جانبي‌ به لاتین , افقي‌ به لاتین , واقع‌ درخط‌ افقي‌ خارجی , جنبي‌. در زبان
دانلود فایل ها