ترجمه Laticiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صمغ‌ اور. می باشد

Laticiferous به چه معناست و Laticiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laticiferous

صمغ‌ اور. به خارجی , ریشه انگلیسی صمغ‌ اور., ترجمه صمغ‌ اور., کلمات شبیه صمغ‌ اور.
دانلود فایل ها