ترجمه Latin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاتين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبان‌ لاتين‌.

Latin به چه معناست و Latin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latin

لاتين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لاتين‌, ترجمه لاتين‌, کلمات شبیه لاتين‌ , زبان‌ لاتين‌. به لاتین
دانلود فایل ها