ترجمه Latinist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتين‌. می باشد

Latinist به چه معناست و Latinist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latinist

دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتين‌., ترجمه دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتين‌., کلمات شبیه دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتين‌.
دانلود فایل ها