ترجمه Latitudinarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بعرض‌ جغرافيايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با گذشت‌ , در فارسی : گسترده‌ فكر.

Latitudinarian به چه معناست و Latitudinarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Latitudinarian

وابسته‌ بعرض‌ جغرافيايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بعرض‌ جغرافيايي‌, ترجمه وابسته‌ بعرض‌ جغرافيايي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بعرض‌ جغرافيايي‌ , با گذشت‌ به لاتین , گسترده‌ فكر. به لاتین
دانلود فایل ها