ترجمه Lattice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توري‌ منظ‌م‌. می باشد

Lattice به چه معناست و Lattice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lattice

توري‌ منظ‌م‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توري‌ منظ‌م‌., ترجمه توري‌ منظ‌م‌., کلمات شبیه توري‌ منظ‌م‌.
دانلود فایل ها