ترجمه Laudanum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنتور افيون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخلوط‌ افيون‌.

Laudanum به چه معناست و Laudanum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laudanum

تنتور افيون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنتور افيون‌, ترجمه تنتور افيون‌, کلمات شبیه تنتور افيون‌ , مخلوط‌ افيون‌. به لاتین
دانلود فایل ها