ترجمه Laundromat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌). می باشد

Laundromat به چه معناست و Laundromat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laundromat

ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌)., ترجمه ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌)., کلمات شبیه ماشين‌ لباسشويي‌ خود كار (در مغازه‌).
دانلود فایل ها