ترجمه Laundry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رختشوي‌ خانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباسشويي‌ , در فارسی : رخت‌هاي‌ شستني‌.

Laundry به چه معناست و Laundry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Laundry

رختشوي‌ خانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رختشوي‌ خانه‌, ترجمه رختشوي‌ خانه‌, کلمات شبیه رختشوي‌ خانه‌ , لباسشويي‌ به لاتین , رخت‌هاي‌ شستني‌. به لاتین
دانلود فایل ها